Mumje jashtetokesoresh ne kongresin e Meksikës.

Në një prezantim mahnitës, një ufolog i vetëshpallur u tregoi anëtarëve të Kongresit ato që ai pretendon se jane dy ekzemplarë të mumifikuar të qenieve jashtëtokësore. Kongresi i Meksikës zakonisht është menduar të jetë një vend për prezantime solemne mbi buxhetet dhe legjislacionin. Por këtë javë, ligjvënësit dëgjuan dëshminë e një studiuesi të vetëshpallur te…

Lexo Artikullin