Si te mesojme nje gjuhe te huaj shpejt?

gjuhet e huaja

Ne ditet e sotme është shumë e rëndesishme qe te dime te folim nje gjuhe të
huaj.

Në fakt gjuha angleze sot është nje domosdoshmeri për të gjithë, pasi ajo
perdoret në cdo sektor të jetës sonë të përditshme,

Që të mesosh shpjet një gjuhe të huaj ka disa pika qe duhen ndjekur me
rigorozitet.

Mësimi i një gjuhe të re të huaj ndahet në 3 faza kryesore.

Faza 1: Importi
Kjo është faza kur njeriu mëson shume fjalë te reja dhe krijon një bagazh, si
dhe krijon bazat se si funksionon formimi i fjaleve dhe fjalive ne ate gjuhë. Në
këtë faze meson si të shqiptojme dhe të lexojme gjuhen te cilen po mësojme.

Faza 2: Faza Pasive.

Kjo faze është fazakur ke mësuar shumë fjale të reja, ke mesuar formimin e
fjalive, e shumë të tjera, si dhe ke nje të kuptuar shumë te mirë te asaj
gjuhe, por nuk arrin dot të flasësh mire. Në trurin tënd gjuha rrjedh
rrjedhshem, por kur vjen puna tek u foluri nuk arrini të formoni dot fjalët sic
duhet.

Në kete faze shumë njerez demoralizohen dhe fillojne ta lënë pas dore kete
gjuhe, por kjo është faza më e rendesishme. Në kete faze duhet që në qoftë se
nuk ke me kë të praktikosh, duhet të perdoresh metoden degjo dhe perserit, dhe
do shikoni se do jape rezultate shumë te mira.

Faza 3: Faza Aktive.

Kjo është faza e fundit kur ti ke mesuar te flasësh shumë mire, dhe krijon
një vetëbesim në lidhje me aftësite e tuaj të komunikuarit ne gjuhen e huaj.

Me poshte jane disa faqe dhe kanale YouTube per te mesuar gjuhen Angleze dhe Gjermane.

MESO ANGLISHT NE YOUTUBE

https://www.youtube.com/c/MesoAnglisht

www.mesoanglisht.net

MESO GJERMANISHT NE YOUTUBE

www.mesogjermanisht.com